Biografier

Nils Sigvart Hansen Grini


Født: 19.02.1870
Død: 14.05.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Telemark fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 1. suppleant Telemark fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Hundseid 02.03.-14.03.1928 og 11.02.-12.03.1929.

1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Hundseid i 1932, gikk ut igjen for Hundseid 03.03.1933.

Personalia:

Født 19.02.1870, Grini i Gjerpen.
Sønn av gårdbruker Hans Martin Danielsen Grini (1839-1907) og Anne Helvig Gulliksdatter (1845-1918).

Utdanning og yrke:

Deltok - Arbeidet på farsgården (til 1907)
Gårdbruker - Grini i Gjerpen (1907) (overtok farsgården)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Skien (1927-1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Gjerpen herredsstyre
1907-10 medlem Gjerpen herredsstyre
1913-16 medlem Gjerpen herredsstyre
1916-19 medlem Gjerpen herredsstyre
1919-22 medlem Gjerpen herredsstyre
1922-25 medlem Gjerpen herredsstyre
1925-28 ordfører Gjerpen herredsstyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Gjerpen
Formann - Skolestyret, Gjerpen (1905-1910)
Formann - Fattigstyret, Gjerpen (1909-1919)
Medlem - Styret fylkets landbruksselskap (fra 1915)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Felleskjøpets representantskap
Medlem - Styret Bratsberg og Landmandsforening
Interessert - I heste- og kvegavl. (drev oppdrett gjennom henved 50 år og hadde mange høye premier for sine dyr)
Formann - Bygdens (Gjerpens) skytterlag
Formann - Bygdens (Gjerpens) ungdomslag
Formann - Gjerpen krets av Norges Bondelag (i ca.10 år)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Gjerpen Sparebank
Medlem - Styret Andelsslakteriet, Skien
Medlem - Styret Skien Meieribolag
Ordfører - Skien Meieribolags representantskap (i 10 år)