Biografier

Julius Grasåsen


Født: 31.03.1897
Død: 1986
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 4. representant Aust-Agder fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Sosialkomiteen
Erstattet av Kvaale 07.06.-13.06.1939.

Personalia:

Født 31.03.1897, Grasåsen, Vegårshei.
Sønn av bonde Gunnar Grasåsen (1864-1939) og Aase Ulltveit (1863-1940).

Utdanning og yrke:

Elev - Framhaldsskule (1913-1915)
Elev - Amtsskulen, Vegårshei (1913-1915)
Elev - Holt landbruksskule (1915-1917)
Student - Voss folkehøgskule (1918-1919)

Arbeidet - Heime på garden
Styrde - "Agder Tidend"s Arendalskontor (i 2 år)
Gårdbruker - Langand ???? (har dyrka og bygd sin eigen gard, Langand)
Bureisingsmann - Vegårshei (fra 1929)

Verv i partier:

Formann - Bondepartiet Vegårshei
Formann - Bondepartiet i Aust-Agder
Medlem - landsstyret Bondepartiet
Fylkessekretær - Bondepartiet i Aust-Agder (1924-1939)
Fylkessekretær - Bondepartiet i Aust-Agder (fra 1937) (1937--1)

Verv i organisasjoner:

Tilsynsmann - Norges Bondelag (1933-1936)