Biografier

Carl Victor Emanuel Geelmuyden


Født: 19.05.1859
Død: 07.07.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 4. representant Bergen Overlærer Venstre
1916-18 1. representant 3dje kreds, Kalfaret Rektor Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Jernbanekomiteen
1916-18 Medlem i Budgetkomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1916, ved behandling av lov om magistratembetenes nedleggelse.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Tilsynsmenn ved Stortingets bibliotek
Formann i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn

Personalia:

Født 19.05.1859, Halden.
Sønn av overlærer i Halden, senere rektor i Bergen Christian Sommerschild Geelmuyden (1819-1875) og Martine A. Christiane Judithe Voss (1824-1917).

Utdanning og yrke:

Student - Bergens katedralskole (1876)
Lærereksamen - Spr. hist. (1885)

Lærer - Hamar skole (fra 1886)
Lærer - Sagatun folkehøyskole (fra 1886)
Adjunkt - Tromsø (1892)
Overlærer - Bergens folkeskole (1893)
Rektor - Tanks skole Bergen (1908-1929)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900-1901 medlem Bergen formannskap
1898-1900 varaordfører Bergen bystyre
1904-1905 varaordfører Bergen bystyre
1907-10 ordfører Bergen bystyre
1913-16 ordfører Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Bergen
Formann - Skolestyret, Bergen
Formann - Styret Bergens kvinnelige industriskole
M. fl. - Verv
Æresmedlem - Bergens Museums råd
Medlem - Depart. telefonkomite av 1902
Formann - Enhetsskolekt. av 1911
Medlem - Bibliotekkt. av 1919
Medlem - Formannskapslovkt. av 1919
Valgmann - Hamar (1891)
Valgmann - Bergen (1894)
Valgmann - Bergen (1897)
Valgmann - Bergen (1900)
Forlikskommissær - Bergen (1908-1914)
Medlem - Katedralskolens forstanderskap, Bergen (fra 1909)
Medlem - Direksjonen Bergens Museum (fra 1909)
Preses - Bergensutstillingen (1910)
Vicepreses - Bergens Museums styre (1914)
Stortingsvalgtmedlem - Nansenfondets styre (1918-1935)
Preses - Bergens Museums styre (1928-1935)
Formann - Rådet Chr. Michelsens institutt (fra 1930)

Verv i partier:

Formann - Bergens venstreforening

Verv i organisasjoner:

Formann - Norges Byforbund (1916-1919)

Litteratur:

Redigerte - Sammen med H. Shetelig, det store verk Bergens Kommune 1814-1914

Diverse:

Slektskap: Om hans far, farfar og farbror, se Lindstøl s. 281-83