Biografier

Peter Thorvald Gaustad


Født: 07.12.1878
Død: 11.01.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 5. representant Hedmark fylke Gårdbruker og major Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Gjems 31.05.-04.06.1932.

Personalia:

Født 07.12.1878, Gaustad i Stange.
Sønn av gårdbruker Gunder Pedersen Gaustad (1830-1904) og Ingrid Olsdatter Berger (1844-1921).

Utdanning og yrke:

Student - Hamar (1899)
Eksamen - Mil. høyskole (1905)
Eksamen - Den gymnastiske centralskole (1907)

Offiser (1902)
Gymnastikklærer - Hamar høyere almenskole (1907-1911)
Kaptein og kompanisjef (1911-1930)
Gårdbruker - Nøttestad, Stange (fra 1911) (overtok slektsgården)
Ul. major (1930-1938) (16. des. 1930, og forrettende sjef for landvernsbataljonen av Østopland Inf.reg. nr. 5)
Ul. oberstløytnant (1938-1946) (sjef for landvernsbataljonen av Østopland Inf.reg. nr. 5. 16. april 1938, avskjed 1946)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 varaordfører Stange herredsstyre
1916-19 medlem Stange formannskap
1925-28 medlem Stange formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Depart. komite om Veterinærhøyskolens plan av 1933
Medlem - Råspritkomiteen av 1934
Formann - Stange almenningsstyre (1926-1932)
Medlem - Statens kornkontors råd (1927-1929)
Varamann - Kornrådet (fra 1934)
Varamann - Hypotekbankens styre (fra 1936)
Medlem - Kornrådet (fra 1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Stanges landmannsforening
Medlem - Styret brenneriforeningen (fra 1926)
Formann - Brenneriforeningen (fra 1938)

Andre administrative verv:

Ordfører - Stange Sparebanks forstandeskap (1915-1926)

Diverse:

Okkupasjonen: Han deltok i felttoget i Østerdalen i1940 og var internert i Sverige til slutten av juni måned.