Biografier

Ingvald Severin Johannessen Førre


Født: 24.12.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 7. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Underfoged Arbeiderpartiet
1931-33 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Underfoged Arbeiderpartiet
1934-36 6. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Underfoged Arbeiderpartiet
1937-45 7. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Underfoged Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1930, ved behandling av lov om adgang for visse skipskredittforeninger til å utstede ihendehaverobl.

Medlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Varamedlem i Vei- og jernbanekomiteen
Møtte for O. J. Olsen 04.05.-08.05.1931.

1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av bevilgning til fiskerikommunene i anledning av det mislykte Lofotfiske.

1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 24.12.1879, Haugesund.
Sønn av sjømann Nils Johannessen Førre (1834-1920) og Martha Jensine Baardsen (1842-1918).

Utdanning og yrke:

Utlært - Typograf i Oslo og Haugesund

Redaktør - Haugesunds Arbeiderblad (1906-1912)
Redaktør - Hønefoss og Oplands Sosial-Demokrat (1913-1914)
Startet - Trykkerivirksomhet i Haugesund (fra 1914)
Boligsjef - Haugesund (1919-1923)
Pantesjef - Kemnerkontoret Haugesund (1923-1924)
Underfoged - Haugesund (1924-1946) (avskjed fra 1. aug. 1946)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Haugesund (1930-1941)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Haugesund formannskap
1919-22 medlem Haugesund bystyre
1925-1926 medlem Haugesund formannskap
1928- medlem Haugesund formannskap
1927-1927 varaordfører Haugesund bystyre
1928-31 medlem Haugesund formannskap
1931-34 medlem Haugesund formannskap
1934-1935 medlem Haugesund formannskap
1936- varaordfører Haugesund bystyre
1939- medlem Haugesund formannskap
1937-1938 ordfører Haugesund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Fattigstyret, Haugesund
Formann - Fattigstyret, Haugesund (i 2 år)
Medlem - Rekke kommunale komiteer og utvalg
Medlem - Depart. utvalg av 1935 til fordeling av krisemidler til fiskere m. m.