Biografier

Ivar Marius Færder


Født: 19.07.1886
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Hedmark fylke Sekretær Norges kommunistiske parti

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Veikomiteen
Møtte for Petershagen 27.04.-02.05.1927.

Personalia:

Født 19.07.1886, Færder i Åsnes, Solør.
Sønn av gårdbruker, Elverum Helge Lundkvist og Karen Færder.

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolekurser (1901)
Elev - Amtsskolekurser (1902)
Elev - Kristiania elementærtekn. dagskole (1908-1909)

Herredssekretær
Ligningssekretær (bosatt på Digerud i Vinger)
Forretningsfører - Vinger provianteringsråd (til 1920)
Redaktør - "Solungen" (1909-1910)
Lensmannsbetjent (1911-1915)
Småbruker (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-1915 medlem Åsnes herredsstyre
Fra 1919 ordfører Vinger herredsstyre (unntatt 2 perioder)
1922-25 medlem Vinger herredsstyre
1925-28 medlem Vinger herredsstyre
1928-31 medlem Vinger herredsstyre
1931-34 medlem Vinger herredsstyre
Fra 1937 medlem Vinger herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Fra 1945: medlem fylkesutvalget, Hedmark.
1945-47: formann fylkestinget, Hedmark.

Offentlige verv:

M. fl. - Verv i kommunen
Medlem - Nøytralitetsvernkomiteen av 1920
Medlem - Ligningsnemnda Åsnes (1911-1915)
Medlem - Skolestyret, Åsnes (1912-1915)
Medlem - Skolestyret, Vinger (1917-1920)
Medlem - Hedmark fylkes veistyre (1925-1928)

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderbevegelsen i sin hjembygd
M. fl. - Verv innen partiet
Sekretær - Hedemarkens amts arbeiderparti (fra 1907) (1907--1)

Diverse:

Okkupasjonen: I oktober 1940 ble han avskjediget som ordfører og satt fra 30. s. m. i fengsel seks uker for tyskfientlighet i Møllergt. 19, Oslo.