Biografier

Hans Berent Forman Fasmer


Født: 29.07.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Bergen Fabrikkeier Venstre
1931-33 1. suppleant Bergen Fabrikkeier Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Seip 15.02.-29.02., og 07.05.-28.05.1928.

Varamedlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Seip deler av perioden.

1931-33 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Gikk ut for Aarstad 12.05.1931.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Mowinckel 03.03.1933. Erstattet av Vaksdal 10.03.-15.03.1933.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for J. L. Mowinckel 15.02.1928. Permisjon i 1929, Seip trådte inn i hans sted.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Gikk ut for Aarstad 12.05.1931.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Berlin, 1928.

Personalia:

Født 29.07.1875, Bergen.
Sønn av fabrikkeier Jan Henrik Fasmer (1842-1912) og Magdalene Christine Tornøe (1853-1909).

Utdanning og yrke:

Elev - Hambros skole i Bergen
Elev - Ved en Herrnhuterskole i Schwartzwald
Eksamen - Technikum Mittweida i Sachsen (1896)

Arbeidet - Maskinfabrikk i Düsseldorf (1 års tid)
Arbeidet - Ved Alvøens Papirfabrik (i 2 år)
Arbeidet - Øst-statene, Amerika i papirfaget
Direktør - A. s Kongshavn Lim- og Gelantinefabrik
Overtok - Den tekniske ledelse av farens bedrift, Sævareid Karton- og Papirfabrik (1901-1912)
Overtok - Ved farens død hele ledelsen Sævareid Karton- og Papirfabrik (fra 1912)
Bygde - Kongshavn Lim- og Gelantinefabrik (1912) (senere overgått til aksjeselskap)
Overtok - Alvøen og Alvøens Papirfabrik etter sin avdøde onkel, H. J. Fasmer (1930)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Bergen bystyre
1925-28 varaordfører Bergen bystyre
1928-1930 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Formann - Nasjonalhjelpen på Vestlandet
Medlem - Hovedutvalget for den store katastrofen i Bergen (1944)

Verv i partier:

Formann - Bergens venstreforening (1927-1928)

Verv i organisasjoner:

Formann eller styremedlem - Norges Industriforbund
Formann eller styremedlem - Kgl. Norsk Motorbåtforening
Formann eller styremedlem - Bergens Motorbåtforening

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han 2 ganger arrestert av tyskerne og tilbrakte ca. 4 uker i Bergens kretsfengsel anklaget for å ha skjult en fange som forsvant Ulven m. m., senere ustanselig innkalt til Gestapohuset i Bergen.
Slektskap: Svoger av nedennevnte T. Mowinckel.