Biografier

Nicolay Jonsen Eggen


Født: 28.12.1887
Død: 28.04.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Arbeider og småbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. suppleant Sør-Trøndelag fylke Arbeider, småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Nygaardsvold 20.03.1935. Erstattet av Garberg 21.03.-12.04.1935.

1937-45 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Ingebjørg Øisang i 1945.

Personalia:

Født 28.12.1887, Værksgård i Malvik.
Sønn av arbeider, senere lokomotivfører Jon Nordberg og Ingebjørg Bjørnsdatter Eggen.

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen

Jord- og skogbruksarbeider (til 1905)
Arbeidet - Statens jernbaneanlegg til (til 1934)
Fabrikkarbeider, tømmerfløter - Og arbeidet ved bygnings- og gruveanlegg (1906-1911)
Småbruker - Lillemoen i Melhus (fra 1911) (bosatte seg her)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Melhus formannskap
1919-22 medlem Melhus herredsstyre
1922-25 medlem Melhus formannskap
Fra 1928 medlem Melhus herredsstyre
1937-1940 ordfører Melhus herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Melhus (i 6 år)
M. fl. - Verv

Verv i partier:

Formann - Sør-Trøndelag arbeiderparti (1925-1937)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Hovedstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund (1924-1926)
Medlem - Landsorganisasjonens representantskap (1924-1926)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for "Arbeider-Avisa" i Trondheim