Biografier

Arnt Maurits Dolven


Født: 21.10.1892
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Akershus fylke Bestyrer Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Sundby 15.06.-19.06.1937, 17.06.-22.06.1938 og 17.04.-22.04.1939.

Personalia:

Født 21.10.1892, Dolven i Brunlanes.
Sønn av gårdbruker Lauritz Olsen Dolven (1856-1915) og Johanne Marie Johansen (1858-1935).

Utdanning og yrke:

Elev - Skiringsdal ungdomsskole (1909)
Eksamen - Fosnes landbruksskole, Vestfold (1912)
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1917)
Student - Med stipendium Høyskolen landbruksforhold i Danmark (1920)
Student - Med stipendium Høyskolen landbruksforhold Sverige (1923)

Bestyrer - Knalstad i Vestby av skipsreder Ths. Olsens eiendommer
Assistent - Myrselskapets forsøksstasjon på Mæresmyren (1917)
Herredsagronom - Sandar (1917)
Lærer - Eidsvoll folkehøyskole (1917-1918)
Rasjoneringsinspektør - Vestfold (fra 1918) (1. juli 1918)
Gårdsfullmektig - Landbrukshøyskolen (1919-1927)
Kst. inspektør og lærer - Bokholderi Landbrukshøyskolen (1927-1928)
Bestyrer - Statens kornmagasiner i Aker og Oslo (1928-1940) (fra 1. juli 1928-40)
Bestyrer - Buskerud landbruksskole (1940-1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1937-1940 medlem Aker herredsstyre

Offentlige verv:

Formann eller sekretær - En rekke komiteer og utvalg av kommunal, politisk eller faglig art
Forretningsfører - Stokke næringsnemnd (1918)
Formann - Akershus Landbruksselskaps samvirkelag (1926-1933)
Formann - Aker jordstyre (1938-1941)

Verv i partier:

Æresmedlem - Bondepartiet
Kretssekretær - Follo krets, bondepartiet (1923-1929)
Medlem - Bondepartiets landsstyre (1934-1940)
Formann - Bondepartiet i Akershus (1935-1940)
Medlem - Bondepartiets arbeidsutvalg (1935-1940)

Verv i organisasjoner:

Æresmedlem - Ås landbrukslag
Medlem - Representantskapet Norges Automobilforbund
Formann - Ås landbrukslag (1920-1928)
Medlem - Representantskapet i Fellesslakteriet og Felleskjøpet (1920-1928)
Startet - Øst-Norges Bærlag (1929)
Formann - Aker og Oslo krets av Norges Bondelag (1930-1936)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Norsk Bilforsikring
Medlem - Representantskapet i "Nationen" (1931-1940)

Litteratur:

Utga - Beretninger om jordbruket ved Landbrukshøyskolen i årene 1919-20, 1926-27
Art. forf. - Faglige artikler i tidsskrifter og blad m. m.
Utga - "Liv i Landbrukslaga" (1928)