Biografier

Johan Martinius Antonsen Dokka


Født: 30.08.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Kontorchef Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Sekretær i Administrasjonskomiteen
Sekretær i 1931-1933.

Personalia:

Født 30.08.1881, Dokka i Jondalen i Kongsberg.
Sønn av småbruker Anton Dokka (1845-1903) og Martine Halvorsen (1844-1926).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1898)

Ansatt - Overrettssakfører J. A. Werenskiolds kontor, Kongsberg (1898-1901)
Kasserer og bokholder - Overrettssakfører J. A. Werenskiolds kontor, Kongsberg (1901-1912)
Kontorsjef - Kongsberg kommunale elektrisitetsverk (fra 1912)
Lærer - Bokholderi ved Kongsberg kommunale handelsskole og ved den tekniske aftenskole (1917-1931)
Gjeldsmeglingsmann (fra 1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Kongsberg bystyre
1922-25 medlem Kongsberg bystyre
1925-28 medlem Kongsberg bystyre
1928-31 medlem Kongsberg bystyre
1931-34 medlem Kongsberg bystyre
1934-37 medlem Kongsberg bystyre
1937-1941 medlem Kongsberg bystyre
Fra 1945 medlem Kongsberg bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningsrådet, Kongsberg (1918-1928)
Medlem - Skolestyret, Kongsberg (1926-1931)
Overformynder - Kongsberg (1937-1941)
Overformynder - Kongsberg (1945)(5. juni 1945 til utgangen av året)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Kongsberg Sparebank (fra 1943)