Biografier

August Bertrand Clifton


Født: 26.08.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. representant Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Gjøvik Disponent Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Darre-Jenssen i 1927. Erstattet av Fougner 30.05.-03.06.1927.

Medlem i Sosialkomiteen
Gikk ut for Falstad i 1927, som følge av forandringer i regjeringens sammensetning.

Personalia:

Født 26.08.1881, Tønsberg.
Sønn av skipsreder Hans Bruu Johannessen (1829-1903) og Sofie Kathrine Nielsen (1845-1913).

Utdanning og yrke:

Styrmannseksamen
Student - Sjøkrigsskolen (fra 1900)
Student - Handelsskole i San Fransisco (1908)

Sjømann (flere år til sjøs på alle verdenshav og seilte Japan under den russisk-japanske krig 1904-06)
Offiser (1903)
Arbeidet - Trelastbransjen (fra 1909)
Prokurist - Hos sin svigerfar (1911-1917)
Overtok - Svigerfarens dampsag og høvleri (1917) (bygget nytt anlegg i 1918)
Vpl. kaptein - Marinen (1919)
Disponent - A.s Fischers Bruk (1919-1928)
Styrmann og skipsfører - A.s "Hektor", hvalfangst (1928-1936)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Gjøvik bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Gjøviks kommunikasjonskomite
Medlem - Skolestyre, Gjøvik (1920-1922)
Medlem - Riksretten (1926-1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Vestoplandenes Sagbruksforening

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen for A.s Rendalsskogene og Mjøsferjene m. m.

Diverse:

Okkupasjonen: Under siste verdenskrig var han fører av motortankbåt "Fenris" under hele krigen 1940. Ble torpedert av japanerne i Det Indiske hav i febr. 1944, men førte skipet i havn i Colombo, Ceylon. Etter reparasjonen i Bombay fortsatte han å seile for de allierte.