Biografier

Kristian Albert Christiansen


Født: 01.01.1888
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sagarbeider Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sagarbeider Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Sagarbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Militærkomiteen
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av styrkelse av nøytralitetsvernet m.v.

Medlem i Militærkomiteen
Gik ut for Drogseth i 1945.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av tokt med "Olav Tryggvason".

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Om bevilgning til nøytralitetsvakt og forsyninger m.v

Personalia:

Født 01.01.1888, Larvik.
Sønn av sagarbeider Olaus Christiansen (1861-1937) og Anne Helene Andersen (1863-).

Utdanning og yrke:

Sagarbeider - Norsk Impregneringskompani i Larvik
Sagarbeider - Treschow-Fritzøe (fra 1902) (begynte i 14 års alderen)
Formann - Norsk Impregneringskompani i Larvik (fra 1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1919 medlem Larvik bystyre
Fra 1925 medlem Larvik formannskap

Offentlige verv:

Formann - Gassverkets direksjon, Larvik
Medlem - Fattigstyret, Larvik
Medlem - Folkebibliotekstyret, Larvik
Medlem - Den norsk-danske ferjekomite (Larvikskomiteen) m. fl.
Medlem - Vinmonopolets stedlige styre, Larvik (fra 1928)
Varamann - Styret i Norges Banks avdeling, Larvik (fra 1933)

Verv i partier:

Formann - styret for arbeiderpartiet i Vestfold fylke (1927-1935)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bladet Nybrots bladstyre (1923-1929)