Biografier

Johan Henrik Christiansen


Født: 25.03.1867
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Høiesterettsadvokat Høyre
1925-27 1. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Høiesterettsadvokat Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Finanskomiteen (av 1922)
Erstattet av Ording 22.03.-29.03.1924.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om opprettelse av en gjensidig forsikringsinnretning for norske skip.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av statsstøtte til A/S Tyssefallene.

1925-27 Formann i Finanskomiteen (av 1922)
Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av midl. lov om off. administrasjon av banker.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Formann i Den store budsjettkomiteen

Personalia:

Født 25.03.1867, Tønsberg.
Sønn av skipsreder Johan Henrik Christiansen (1823-1904) og Mathilde Georgine Hvistendahl (1834-1911).

Utdanning og yrke:

Student - Aars og Voss skole, Oslo (1885)
Cand. jur. (1890)

Edsv. fullm. - Sorenskriveren i Mellem-Jarlsberg (1891-1893)
Ansatt - Finansdepartementet (1893-1897)
Overrettssakfører (1895)
Høyesterettsadvokat (1897) (nedsatte seg samme år i Tønsberg)
Off. forsvarer - Buskerud lagmannsrett (1907-1920)
Off. forsvarer - Meddomsrett (by- og herredsrett) i Tønsberg og Sør-Jarlsberg (1907-1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Tønsberg bystyre
1910-13 medlem Tønsberg bystyre
1919-22 medlem Tønsberg bystyre
1919-1921 ordfører Tønsberg bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Kongsberg-komiteene av 1925 og 1932
Formann - Skattelovkommisjonen av 1929
Medlem - Riksretten (1926-1927)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet i Tønsberg Sparebank
Medlem - Representantskapet i Tønsberg og Oplands Bank
Medlem - Styre eller representantskap i en rekke industrielle bedrifter, skipsrederselskaper m. m.
Formann - Styret for A.s Tønsberg Papirindustri (fra 1898)