Biografier

Peder Jacobsen Bøgvald


Født: 1762
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 2. representant Lister Amt Sectionsanfører, Skipsreder, gaardbruker, sagbrukseier
1815-17 1. representant Lister og Mandals Amt Sectionsanfører, Skipsreder, gaardbruker, sagbrukseier