Biografier

Jørgen Blydt


Født: 14.03.1868
Død: 28.04.1938
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 3. representant Bergen Kjøbmand Venstre
1907-09 1. suppleant 3dje kreds, Kalfaret Kjøbmand Venstre
1916-18 1. representant 4de kreds, Sandviken Børskommisær Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.1
1907-09 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte i en kort periode i 1908 inn for Mowinckel.

1916-18 Medlem i Justiskomite nr. 2
Kom som forsterkning i 1916 ved lov om skipsaksjeselskaper og i 1918 ved lov om fonds- og aksjemeglere.

Medlem i Næringskomite nr.1
Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Mowinckel 29.11.1906 og 12.05.1909.

1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Ugland i 1917.

Personalia:

Født 14.03.1868, Bergen.
Sønn av kjøpmann Hans Schultz Blydt (1830-1916) og Maren Breder Hagelsteen (1834-1870).

Utdanning og yrke:

Student - Handelsskole, Bergen
Student - Frankrike, England og Belgia (1886-1889)

Overtok - Farens forretning i fiskeprodukter og fangstredskaper (1891)
Drev - Firmaet Blydt & Grung (1891-1929) (sammen med sin svoger Hj. Grung)
Børskommissær (1912)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen formannskap
Ukjent periode medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Overstyret for Norges oplysningskontor for næringsveiene
Medlem - Statens rådgivende finansråd av 1918
Medlem - Brenselsrådet av 1917
Medlem - Statens handels-, industri- og sjøfartskt. av 1914
Formann - Kullforsyningskt. av 1917
Medlem - Traktatkomm. av 1919
Medlem - Komiteen om Englandsruten av 1919
Medlem - Valutakomm. av 1925
Formann - Fiskeribankkt. av 1929
Medlem - Komiteen om gjeldsordning for fiskere av 1931
Medlem - Den private børslovkomite av 1921
Medlem - Rådet for Chr. Michelsens Institutt (fra grunnleggelsen)
Medlem - Stortingets deputasjon ved Ofotbanens åpning (1903)
Formann - Kommunikasjonskomiteen for Bergen og de Bergenhusiske amter (1908-1912)
Nestformann - Overstyret for Norges oplysningskontor for næringsveiene (fra 1913)(til dette kontor opphørte som selvstendig institusjon)
Formann - Komiteen om fiskeri- og havforskningsinstitutt i Bergen (1914)
Medlem - Komiteen om utlendingers virksomhet i riket (1918)
Medlem - Komiteen om meglervesenet (1918)
Medlem - Styret for Fiskeribanken (1921-1936)
Formann - Bergensbanens tilsynskomite (fra 1925)
Medlem - Ordensrådet (fra 1925)
Visekansler - (1931)
Ordenskansler - (1932-1938)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bergens Handelsforening (formann i 5 år)
Formann - Bergens Handelsforenings 25-manns utvalg
Formann - Bergen Handelsstands Understøttelsesforening
Medlem - Norges Handelsstands Forbunds råd
Deltok - En rekke av Norges Handelsstands Forbunds generalmøter
Deltok - Skandinaviske handelsmøter
Medlem - Det internasjonale handelskammers råd
Deltok - Det internasjonale handelskammers kongresser
M. fl. - Verv både på det merkantile område og av mer privat art
Medlem - Styret for Norges Handelsstands Fellesforening (1909-1916)
Medlem - Den Nationale Scenes direksjon (1913-1931)
Formann - Bergens handelskammer (1915-1926)
Formann - Den Nationale Scenes direksjon (1929-1931)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Amerikalinjen
Medlem - Styret for Bergens Kreditbank (1906-1922)