Biografier

Frederik Daniel Fritzner Bing


Født: 1819
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1877-79 1. representant Fredriksstad Politimester og garnisonsauditør