Biografier

Ola Bertelsen


Født: 10.10.1864
Død: 26.11.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Sorenkriver Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Norem 06.04.-17.04, 26.05.-29.05 og 04.06.-08.06.1932.

Personalia:

Født 10.10.1864, Haugesund.
Sønn av murer Bertel Larsen (1819-1883) og Anne Margrethe Sørvaag (1829-1904).

Utdanning og yrke:

Student (1883)
Cand. jur. (1888)

Overrettssakfører - Haugesund (fra 1889) (fra januar 1889)
Forsvarer - Meddoms- og forhørsrett, Haugesund (1894)
Aktor - Meddoms- og forhørsrett, Haugesund (1895)
Politimester - Haugesund (1911-1917)
Skifteforvalter - Haugesund (1917-1921)
Sorenskriver - Karmsund (1921-1934) (utnevnt 30. sept 1921)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 ordfører Haugesund bystyre
1896-1898 medlem Haugesund bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Byggekomiteen for Etne Kraftanlegg
Formann - Styret for Norges Banks avd. i Haugesund (1910-1932)

Andre administrative verv:

Ordfører - Forstanderskapet for Haugesunds Privatbank (1907-1922)