Biografier

Carl Severin Bentzen


Født: 13.09.1882
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant Kongsberg, Hønefoss og Notodden Skræddermester Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1920, ved behandling av traktatsaken.

Sekretær i Næringskomite nr.2

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Det interparl. fredsmøtet i Stockholm, 1919.
Delegert - Det interparl. fredsmøter i København, 1921.

Personalia:

Født 13.09.1882, .
Sønn av skreddermester Wilhelm Julius Bentzen (1855-1911) og Sofie Nilson (1859-1936).

Utdanning og yrke:

Skredderlære - Hos sin far, Hønefoss
Skreddersvenn - Hos Chr. Rohde, Oslo
Diplom - Tilskjærerakademier i København og Berlin
Skredderlære - Hos B. O. Brodin, Oslo (fra 1899)
Skreddersvenn - Hos sin far, Hønefoss (fra 1902)
Svenneprøve (1904)
Skreddersvenn - Med håndverskerstipendium, Danmark og Tyskland (1909)
Håndverksborgerskap (1911)

Borgermester - Hønefoss (1923-1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Hønefoss formannskap
1915- medlem Hønefoss formannskap
1913-1915 ordfører Hønefoss bystyre
1916-19 medlem Hønefoss formannskap
1919-22 medlem Hønefoss formannskap
1931-34 medlem Hønefoss formannskap
1934-1941 medlem Hønefoss formannskap
1946-1946 ordfører Hønefoss bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Forstanderskapet for Ringerikes høyere almenskole
Medlem - Styret for Hønefoss gamlehjem
Medlem - Ligningsrådet, Hønefoss
Medlem - Skattetakstnemnda, Hønefoss
Formann - Forsorgsstyret, Hønefoss (med flere kommunale verv)
Medlem - Den sivile forsvarskommisjon av 1920
Medlem - Apotekkomiteen av 1919
Medlem - Valutadifferensekt. av 1921

Verv i partier:

Formann - Hønefoss arbeiderparti
Medlem - Arbeiderbevegelsen på Ringerike (fra 1903) (1903--1)
Medlem - Arbeiderpartiet, landsstyret (1915-1918)

Verv i organisasjoner:

Formann - Buskerud fylkesorganisasjon av Det norske Totalavholdsselskap (formann i 9 år)
Formann - Avholdsfolkets Fellesutvalg for Hønefoss
Delegert - Den skandinaviske arbeiderkongress i København (1920)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Hønefoss Bruk med kraftanlegg

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert 19. sept. 1944 for illegalt arbeid, satt på Grini til 28.nov. s. å., da han ble overført til Akershus landsfengsel og satt her til 9. mai 1945.