Biografier

Jens Tolv Beck


Født: 16.04.1890
Død: 11.02.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 2. suppleant Akershus fylke Småbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Sundby 31.03.-05.04.1938.

Personalia:

Født 16.04.1890, Horten.
Sønn av bankkasserer Christian Barth Beck (1846-1904) og Louise Steenberg (1861-1929).

Utdanning og yrke:

Lærling - Landbruk, Saugstad, Ringsaker
Middelskoleeksamen (1906)
Agronomeksamen - Fosnes, Vestfold (1910)

Forpakter - Ødegården, Østre Aker
Agronom og gårdsbestyrer - Hershoug i Ringsaker, Skjerven i Lardal og Stabekk i Bærum (1910-1915)
Kjøpte - Gården Fjellhus, Østre Aker (1915)
Solgte - Gården Fjellhus, Østre Aker (1917)
Gårdsbestyrer - Sverige (1917-1919)
Kjøpte - Søndre Ruus, Nittedal (1924) (var senere bosatt her)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Fjørfeavlens område
Formann - Nittedal Fjørfelag (1929-1932)

Litteratur:

Art. forf. - Faglige artikler (fjørfeavl)

Diverse:

Foredragsholder: Politiske foredrag