Biografier

Leif Georg Ferdinand Bang


Født: 11.10.1881
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Ålesund, Molde, Kristiansund Politibetjent Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for Alvestad 09.04.-25.04.1923 og 11.03.-26.03.1924.

Personalia:

Født 11.10.1881, Bergen.
Sønn av megler Marcus Johannes Bang (1851-1900) og Marie Vebenstad (1855-1899).

Utdanning og yrke:

Typograf (sluttet fra 1. juli 1910, da han ble ansatt som politikonstabel)
Politikonstabel - Kristiansund (fra 1910) (fra 1. juli 1910 etter før i 2 år å ha vært fast leiet)
Overkonstabel - Kristiansund (1914)
Politibetjent - Kristiansund (1918)
Fattigforstander - Kristiansund (1922) (fra 1. okt. 1922)
Borgermester - Kristiansund (1938) (i 3 mndr. i 1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Kristiansund bystyre
1910-13 medlem Kristiansund formannskap
1913-16 medlem Kristiansund formannskap
1916-19 medlem Kristiansund formannskap
1919-1921 varaordfører Kristiansund bystyre
1921- ordfører Kristiansund bystyre
1922-25 medlem Kristiansund bystyre
1925-28 medlem Kristiansund bystyre
Fra 1945 medlem Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Bidragsfoged - Kristiansund
Sekretær - Vergerådet, Kristiansund
Medlem - En rekke kommunale komiteer og utvalg
Medlem - Styret for Møre Fylkes Ruteselskap (fra 1934)
Forsorgssjef - Kristiansund (1935)

Verv i partier:

Medstifter - Kristiansunds arbeiderparti
Medlem - styret for Kristiansunds arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norsk Politiforbund, landsstyret (1914-1922)
Medlem - Verneforbundet, landsstyret (fra 1919)
Medlem - Fattigstyre- og Forsorgsforbundet, landsstyret (fra 1930)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Kristiansunds arbeiderblad