Biografier

Ingvald Anker Andersen


Født: 02.12.1866
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. suppleant Trondhjem og Levanger Salmaker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Lønningskomiteen
Møtte for Lykke 25.04.-03.05.1923.

Personalia:

Født 02.12.1866, Trondheim.
Sønn av salmaker Anton Martin Andersen (1834-1902) og Marie Louise Andersen (1836-1928).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen
Utdannet - Salmaker- og tapetsererfaget hos sin far (1882-1885)
Student - Polytechnikum, København (1886-1887)
Student - Handelskursus, Trondheim (1891)
Studiereise - Oppholdt seg i Danmark, Tyskland og England i læreøyemed (1892)

Drev - Agentur i bygningsartikler
Overtok - Farens forretning (1900-1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Trondheim bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Lignings- og overligningskommisjonen m. m., Trondheim
Medlem - Forstanderskapet for Trondheims fagskole

Verv i organisasjoner:

Formann - Styret for Trondhjems Haandverks- og Industriforening (formann i 3 år)
Medlem - Sentralstyret for Norges Arbeidsgiverforening
Formann - Styret for Trondheims salmaker- og tapetserermestres forening
Medlem - Styret for Norges fagutdannelseskontor
Medlem - Styret for Norges varemesse
Medlem - Styret for Trondheims salmaker- og tapetserermestres forening (1899-1922)
Medlem - Styret for Trondhjems Haandverks- og Industriforening (1903-1918)
Æresmedlem - Trondheims salmaker- og tapetserermestres forening (fra 1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Direksjonen i Trondhjems Haandverk- og Industribank (1815-1826)
Medlem - Styret for Den Nordenfjeldske Kreditforening (fra 1911)