Biografier

Anton Alexander


Født: 19.09.1870
Død: 10.10.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Rektor Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Sekretær i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Holmesand 29.05.-03.06.1935 og 08.06.-13.06.1936.

Medlemskap i delegasjoner:

Sekretær - Stortingets pensjonslovkomite, 1916-1917.

Personalia:

Født 19.09.1870, Tvedestrand.
Sønn av sjømann Alexander Paulsen (1841-1871) og Anna Andersen (1834-1887).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansands katedralskole (1887)
Cand. real. (1892)
Student - Matematikk, Leipzig (1894-1895)
Student - Med off. stipendium skolevesen i Tyskland, Danmark og Sverige (1910)
Student - Med off. stipendium fag- og fortsettelsesskolevesen i England og Frankrike (1919)

Lærer - Aars & Voss skole, Oslo (1891-1897)
Lærer - Ragna Nielsens skole, Oslo (1895-1900)
Astronomisk beregner - Nansens, Otto Sverdrups og Amundsens polarekspedisjoner og Isachsens Svalbardekspedisjon (fra 1897)
Lærer - Krigsskolen og kystoffiserskurset (1899-1903)
Aktuar - Livsforsikringsselskapet "Glitne" (1900-1903)
Lærer - Den militære høyskole (1902-1903)
Overlærer - Bodø skole (1903-1907)
Overlærer - Skiens skole (1907-1914)
Bestyrer - Skiens tekniske aftenskole (1910-1914)
Lektor - Kristiania katedralskole (1914-1921)
Rektor - Lillehammer skole (1921-1929)
Rektor - Drammens skole (1929-1932)
Rektor - Skiens skole (1932-1937)
Inspektør - Det pedagogiske seminar, Oslo (fra 1937) (utnevnt til inspektør 28. mai 1937)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Skien formannskap
1913-1914 medlem Skien bystyre
Fra 1928 medlem Lillehammer bystyre

Offentlige verv:

Konsulent - Ved flere pensjonsordninger for kommuner og private selskaper
Medlem - Lærerutdannelseskomiteen av 1913
Medlem - Fag- og fortsettelsesskolekt. av 1919
Medlem - Skolenemnda av 1931
Medlem - Pensjonslovkt. av 1935
Formann - Komiteen om revisjon av de høyere skolers eksamensordning av 1938
Medlem - Undervisningsrådet (1914-1919)
Konsulent - Finansdepartementet ved pensjonsloven for statens tjenestemenn (1915)
Formann - Skiens tekniske aftenskoles forstanderskap (1932-1936)
Nestformann - Den norske komite av den internasjonale Carnegie Examinations Inquiry (fra 1936)

Verv i organisasjoner:

Styremedlem - Filologenes og Realistenes Landsforening (1913-1921)
Formann - Filologenes og Realistenes Landsforening (1916-1921)

Litteratur:

Art. forf. - En rekke artikler av pedagogisk og faglig innhold
Fagforf. - Lærebok i matematisk geografi (1906)