Biografier

Bernhard Abrahamsen


Født: 21.12.1878
Død: 21.05.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 1. suppleant Hønefoss, Drammen, Kongsberg Tømmermann Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Haare 26.01.1929.

Personalia:

Født 21.12.1878, Lierstranden, Lier.
Sønn av kommunearbeider Martinius Abrahamsen (1853-1938) og Pauline Bernsen (1848-1916).

Utdanning og yrke:

Arbeider - Papirfabrikk (arbeidet 4 1/2 år på papirfabrikken)
Hustømmermann (fra 1898)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Drammen bystyre
1922-25 medlem Drammen bystyre
1928-31 medlem Drammen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Skattetakstnemnda, Drammen (1920-1939)
Medlem - Bygningsrådet, Drammen (1929-1939)
Varamann - Styret for Norges Banks avd. i Drammen (1936-1942)

Verv i organisasjoner:

Formann - Drammens Samvirkelag (1936-1939)

Andre administrative verv:

Varamann - Forstanderskapet for Drammens Sparebank (1941-1943)
Forstander - Drammens Sparebank (1943-1945)