Biografier

August Martinussen Aastad


Født: 28.06.1887
Død: 06.12.1940
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Hedmark fylke Skogsarbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Vei- og jernbanekomiteen
Møtte for O. Sæter 06.03.-31.03.1935.

Personalia:

Født 28.06.1887, Tørberget i Trysil.
Sønn av husmann Martinus Arnesen (1859-1923) og Lina Martinsdatter (1860-1942).

Utdanning og yrke:

Gjetergutt (fra 1895) (begynte 8 år gammel)
Deltok - tømmerhogst (fra 1899) (fra 12-årsalderen)
Arbeidet - Selvstendig med hogst, kjøring og fløting og som anleggsarbeider og bygningsmaler (1902-1923)
Småbruker - Småbruket Åstad (1910-1927)
Blinker og skogoppsynsmann (1920-1924)
Økonom og forretningsfører - Folkets Hus, Tørberget, Trysil (fra 1933)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1916 medlem Trysil herredsstyre
1925-28 ordfører Trysil herredsstyre
1928-31 ordfører Trysil herredsstyre
1934-37 ordfører Trysil herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Ligningsnemnda, Trysil (1916-1918)
Formann - Forliksrådet, Trysil (1927-1931)

Verv i organisasjoner:

Formann eller kasserer - Ungdomslag, skytterlag, arbeiderlag m. m.
Formann - Tørberget kooperative selskap (1919-1929)