Biografier

Per Aasness


Født: 26.07.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Hedmark fylke Gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Justiskomiteen (av 1919)
Møtte for Grue 30.04.-12.05 og 06.11-11.11.1923.

Personalia:

Født 26.07.1875, Flaen i Hurdal.
Sønn av gårdbruker og skogeier Carelius Pedersen Aasness (1842-1907) og Johanne Amalie Simensen (1838-1920).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen
Student - Handelsskole
Eksamen - Underoffisersskolen på Oscarsborg (1896)

Sersjant (1897)
Furer (1902)
Kommandersersjant (1903)
Overtok - Fedrenegården Søndre Åsnes i Åsnes (1905) (den har i uminnelige tider vært i slektens eie)
Stykkjunker (1912)
Kaptein - Artilleriet (1930-1935) (fra 1. jan. 1930)
Distriktssjef - Glommens Tømmermåling (fra 1930) (som sådan bosatt ved Skarnes i Sør-Odal)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Aasnes herredsstyre
1907-10 medlem Aasnes herredsstyre
1910-13 medlem Aasnes herredsstyre
1913-16 medlem Aasnes herredsstyre
1916-19 medlem Aasnes herredsstyre
1919-22 ordfører Aasnes herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Hedmark.

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv
Medlem - Overtilsynet for Evenstad skogskole (til 1926) (-1-1926)
Medlem - Fylkesskattestyret, Hedmark (1923-1930)
Formann eller nestformann - Tilsynskomiteen for Hovedbanen, Kongsvinger- og Solørbanen (1923-1930)
Formann - Ankenemnda for jordstyrene i Hedmark (1929-1937)

Verv i organisasjoner:

Synsbestyrer - Prestegårdene i Solør prosti (avskjediget i 1942 av N. S.)
Medlem - Direksjonen i Glommens Tømmermåling
Formann - Oscarsborgs Befalslag
Nestformann - Centralstyret for Norges Befalslag (i 2 år)
Formann - Forskjellige sportslige og politiske organisasjoner på sitt hjemsted
Medlem - Representantskapet i Glommens Tømmermåling (1918-1923)
Æresmedlem - Oscarsborgs Befalslag (fra 1938)

Diverse:

Okkupasjonen: Da krigen kom i 1940, meldte han seg som frivillig og deltok første dag i Kongsvinger-Solørdistriktet, senere i Østerdalen og på Hedmark sammen med den svenske kaptein Benckert, til avdelingen ble oppløst, og var med sin familie under stadig oppsikt. Før påske 1942 ble han arrestert i noen dager, ble igjen innkalt til forhør på Victoria Terasse like før jul, men slapp også da etter få dager.