Biografier

Ingvald Berentin Aase


Født: 05.02.1882
Død: 23.05.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 2. representant Bergen Malermester Arbeiderpartiet
1925-27 2. representant Bergen Malermester Norges kommunistiske parti
1928-30 3. representant Bergen Malermester Norges kommunistiske parti

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.2
1925-27 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1928-30 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Varamedlem i Valgkomiteen
Møtte for Krogh i 1927.

1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 05.02.1882, Bergen.
Sønn av byggmester og gårdbruker Baste Olsen Aase (1850-1936) og Marta Mundal (1852-1895).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Malerlære
Håndverksborgerskap (1907)

Bestyrer - A/S Bergens Malerverksted (1914-1923) (kooperativ forretning opprettet av Norsk Malerforbunds avdeling i Bergen)
Sekretær - Norsk Bygningsarbeiderforbunds industrigruppe (fra 1930)
Hovedkasserer - Arbeidernes faglige Landsorganisasjon (1934-1948) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Bergen bystyre
1919-22 medlem Bergen formannskap
1922-25 medlem Bergen formannskap
1925-28 medlem Bergen formannskap
1928-31 medlem Bergen formannskap
1931-1933 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

M.fl. - Kommunale komiteer
Medlem - Komiteen av 1935 til ny lov om håndverksnæring
Medlem - Lysverkenes styre (1923-1926)

Verv i partier:

Formann - Vestlandske distrikt av Norges Kommunistiske Parti
Formann - Bergen arbeiderparti (1921-1928)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet for Arb. fagl. Landsorg.
Medlem - Styret for bladet "Arbeidet"
Formann - Malersvennenes forening i Bergen (1912-1916)
Formann - Bygningsarbeiderforbundet (fra 1933)