Biografier

Arne Aas


Født: 14.02.1891
Død: 29.10.1972
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 1. suppleant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Sorenskriver Venstre
1934-36 1. suppleant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Sorenkriver Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn for Kobro 03.03.1933.

1934-36 Medlem i Militærkomiteen
Gikk ut for Kobro 20.03.1935.

Personalia:

Født 14.02.1891, Trondheim.
Sønn av prest, senere skoledirektør Karl August Aas (1857-1920) og Inanda (Nanna) Dahl (1865-1946).

Utdanning og yrke:

Student - Tromsø (1909)
Cand. jur. (1915)
Student - Et semester med stipendium ved Lunds universitet (1918)
Cand. oecon. (1920)
Studiereise - Tre måneder i London med dommerstipendium (1939)

Vpl. offiser (1911)
Edsv. fullmektig - Sør-Østerdal og Strinda og Selbu sorenskriverier (1915-1917)
Premierløytnant (1917)
Overrettssakfører - Trondheim (1917-1918)
Fullmektig - Hos finansborgermesteren i Oslo (1918-1920)
Politifullmektig og politiadjutant - Trondheim (1920-1923)
Politimester - Vardø (1924-1929)
Sorenskriver - Vardø (1929-1942) (utnevnt 22. februar 1929)
Kaptein (1930)
Dommer - Eidsivating lagmannsrett (fra 1946) (fra 1. juli 1946 og bosatt i Oslo)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 medlem Vardø formannskap
1931-34 medlem Vardø formannskap
1937-1940 medlem Vardø formannskap
Ukjent periode ordfører Vardø bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Medlemskap eller formannskap i en rekke kommunale styrer og råd
Formann - Vardøs administrasjonsstyre (1929-1936)
Formann - Styret for Norges Banks avdeling, Vardø (1930-1945)

Verv i partier:

Formann - Studentenes Venstrelag (1914)
Formann - Venstre i byvalgkretsen Nordland, Troms og Finnmark (1930-1936)

Verv i organisasjoner:

Viseformann - Studentersamfundet i Oslo (1915)
Formann - Studentersamfundet i Trondheim (1917)

Andre administrative verv:

Formann - Styret i Vardø Sparebank (1925-1929)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert av Gestapo 5. mars 1942 og satt i fangeleiren "Sydspissen" på Tromsøya til 27. juli 1942. Han ble avskjediget som sorenskriver fra 1. okt. 1942 og hadde meldeplikt til politiet fra aug. 1943 til krigens slutt.