Stortingets sammensetning 1945-d.d.

Velg valgår for ønsket valgperiode. Klikk deretter på partinavn for oversikt over partiets utvikling over tid, eller gå videre til navnelister og biografier via totalene i høyre kolonne av tabellen.

Representanter fordelt på periode og parti
Valgår Stortingets sammensetning 1993
2013 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977 1973 1969 1965 1961 1957 1953 1949 1945
Parti Antall
Høyre 28
Fremskrittspartiet 10
Rød Valgallianse 1
Sosialistisk Venstreparti 13
Arbeiderpartiet 67
Venstre 1
Senterpartiet 32
Kristelig Folkeparti 13
Antall representanter totalt 165

 

Kilde: Politikerarkivet 1945-d.d. ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data