Dette er en utdatert side

Du er nå kommet til en gammel utdatert side. Du kan besøke våre nye sider her.

This is an outdated page

You have reached an old outdated page. Please visit our new pages here.

Endringshistorie

1.1.1997 Nyoppretting

Navn: Olje- og energidepartementet
Id nummer: 31000
Dato: 1.1.1997
Stadfesta tidspunkt: Nei
Hovudtype: Nasjonal organisasjon
Tilknytingsform: Departement
Manglar overordna departement; departementet ikkje registrert på dette tidspunktet.
Næraste overordna: Regjering
Lokalisering: Oslo


Nærings- og handelsdepartementet er registrert nyopprettet 1. Januar 1997. Regjeringen hevdet at den økende internasjonaliseringen av næringslivet setter store krav til en helhetlig politikk på dette området. Regjeringen ønsket å samle ansvaret for næringssakene fra Nærings- og energi-departementet sammen med handels-, internasjonallisering og skipsfartssakene fra Utenriksdepartementet i det nye Næringsdepartement (St. prp. nr. 1. Tillegg nr. 7, 1996/97, s. 42). Det gamle Nærings- og energidepartementet betraktes nå for nedlagt, pr. 31.12.1996, og det nye Nærings- og handelsdepartementet for nyopprettet pr. 01.01.1997. Nedleggelsen av Nærings- og energidepartementet medførte også opprettelse av nytt Olje- og energidepartement, også denne opprettelsen er registrert 1. Januar 1997.