Statssekretærer fordelt på departement

Om Kommunal- og arbeidsdepartementet (9000) (20.12.1948-31.12.1989)

Om Kommunal- og arbeidsdepartementet (9000) (01.01.1993-31.12.1997)

Om Kommunal- og moderniseringsdepartementet (9000) (01.01.2014-)

Om Kommunal- og regionaldepartementet (9000) (01.01.1998-01.01.2014)

Om Kommunaldepartementet (9000) (01.01.1990-31.12.1992)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Statssekretær Anne Karin Olli (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

17.01.2018-
Paul Andre Chaffey (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

17.01.2018-
Statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

17.01.2018-
Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

17.01.2018-
Statssekretær Bjørnar Laabak (FrP)
20.12.2016-17.01.2018
statssekretær Grete Ellingsen (H)
06.11.2015-27.10.2017
Statssekretær Anne Karin Olli (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

28.11.2014-27.10.2017
Kristin Holm Jensen (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

25.10.2013-17.01.2018
Jardar Jensen (H)
16.10.2013-06.11.2015
Anders Bals (H)
16.10.2013-28.11.2014
Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP)
16.10.2013-20.12.2016
Paul Andre Chaffey (H)
For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

16.10.2013-17.01.2018
Eli Blakstad (Sp)
11.01.2013-15.10.2013
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
12.10.2012-15.10.2013
Erlend Fuglum (Sp)
03.02.2012-15.10.2013
Departementskonstituert Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp)
Konstituert fra 14.02.2011-02.10.2011 først, og videre fra 03.10.2011 og ut den tiden Hege Solbakken har fødselspermisjon.

14.02.2011-12.10.2012
Hege Solbakken (Sp)
Fødselspermisjon fra 03.10.2011 - 12.10.2012

21.10.2009-12.10.2012
Guri Størvold (Sp)
Permisjon 06.03.2011-02.10.2011.

21.10.2009-03.02.2012
Janne Sjelmo Nordås (Sp)
02.11.2007-20.10.2009
Dag Henrik Sandbakken (Sp)
21.10.2005-11.01.2013
Inge Bartnes (Sp)
17.10.2005-20.09.2007
Guri Størvold (Sp)
17.10.2005-20.09.2007
Just Hjalmar Johansen (H)
21.02.2005-16.10.2005
Roger Iversen (H)
01.01.2005-16.10.2005
Ellen Inga Olavsdatter Hætta (H)
15.10.2004-16.10.2005
Cathrin Bretzeg (H)
16.02.2004-16.10.2005
Frank Jenssen (H)
20.10.2003-28.02.2005
Kristin Ørmen Johnsen (H)
26.10.2001-18.01.2004
Morten Andreas Meyer (H)
26.10.2001-26.10.2003
Anders Johann Henrik Eira (H)
26.10.2001-08.10.2004
Lars Arne Ryssdal (H)
26.10.2001-08.03.2004
Einar Gelius (Ap)
11.12.2000-18.10.2001
Sverre Bugge (Ap)
31.03.2000-18.10.2001
Steinar Ronald Pedersen (Ap)
17.03.2000-18.10.2001
Audun Tron (Ap)
17.03.2000-18.10.2001
Fatma Bhanzi Jynge (Ap)
17.03.2000-31.03.2000
Olav Ulleren (Sp)
12.05.1999-16.03.2000
Per Olaf Lundteigen (Sp)
12.05.1999-16.03.2000
Johanne Elfrida Nilsen Gaup (Sp)
23.10.1997-16.03.2000
Per N. Hagen (Sp)
23.10.1997-16.03.2000
May Britt Lunde (Ap)
01.11.1996-16.10.1997
Jan Petter Rasmussen (Ap)
01.11.1996-30.09.1997
Karin Kjølmoen (Ap)
11.10.1995-24.10.1996
Oddny Annie Bang (Ap)
29.09.1992-18.05.1995
Erik Orskaug (Ap)
11.09.1992-24.10.1996
Solveig Torsvik (Ap)
03.11.1990-03.09.1992
Per N. Hagen (Sp)
23.10.1989-02.11.1990
Lucie Paus Falck (Ap)
11.03.1988-15.10.1989
Margot Kvalvik Sæter (Ap)
07.08.1987-10.03.1988
Einfrid Daghild Halvorsen (Ap)
09.05.1986-23.07.1987
Kjell Ursin-Smith (H)
01.04.1986-08.05.1986
Kjell Stahl (H)
07.10.1985-31.03.1986
Kjell Stahl (H)
08.06.1983-17.02.1985
Kjell Stahl (H)
14.10.1981-07.06.1983
Birger Schjølberg (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Birger Schjølberg (Ap)
20.10.1980-03.02.1981
Tom Veierød (Ap)
01.11.1979-02.10.1980
Berit Haldorsen (Ap)
23.01.1978-07.10.1979
Arnfinn Lund (Ap)
15.01.1976-10.01.1978
Arnfinn Lund (Ap)
22.10.1973-14.01.1976
Oluf Arntsen (KrF)
30.10.1972-12.08.1973
Leif Jørgen Aune (Ap)
19.03.1971-17.10.1972
Torstein Slungård (V)
04.10.1969-16.03.1971
Torstein Slungård (V)
12.11.1965-18.08.1969
Brynjulv Sjetne (Ap)
01.08.1965-11.10.1965
Ingvald Johan Ulveseth (Ap)
01.01.1964-30.07.1965