Statssekretærer fordelt på departement

Om Samferdselsdepartementet (8000) (22.02.1946-)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Statssekretær Brage Baklien (FrP)
For samferdselsminister Kjell Solvik-Olsen

17.01.2018-
Statssekretær Knut Morten Johansen (FrP)
For samferdselsminister Kjell Solvik-Olsen

08.12.2017-17.01.2018
Statssekretær Tommy Skjervold (FrP)
27.10.2017-
Statssekretær Anders Bjørnsen Werp (H)
For samferdselsminister Kjell Solvik-Olsen

20.10.2017-
Konstituert statssekretær Jens Frølich Holte (H)
Konstituert for Tom-Christer Nilsen

28.04.2017-23.07.2017
Statssekretær, vikariat Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP)
For samferdselsminister Kjell Solvik-Olsen

15.08.2016-23.10.2016
Statssekretær Tom-Christer Nilsen (H)
11.05.2016-30.09.2017
statssekretær Amund Drønen Ringdal (H)
16.12.2015-11.05.2016
Statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP)
05.06.2015-03.11.2017
Statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP)
Gis avskjed i nåde fra 1.12.2017 som statssekretær for samferdselsminister for Ketil Solvik-Olsen

17.10.2014-01.12.2017
Jon Georg Dale (FrP)
16.10.2013-17.10.2014
John-Ragnar Kvam Aarset (H)
16.10.2013-15.12.2015
Bård André Hoksrud (FrP)
16.10.2013-05.06.2015
Geir Pollestad (Sp)
28.09.2012-01.10.2013
Konstituert statssekretær Steinulf Tungesvik (Sp)
Konstituert 13.02.2012-01.04.2012

13.02.2012-01.04.2012
Erik Lahnstein (Sp)
03.02.2012-28.09.2012
Lars Erik Bartnes (Sp)
I permisjon 06.02.2012-15.04.2012.

20.10.2009-15.10.2013
Geir Pollestad (Sp)
08.10.2008-20.10.2009
Guri Størvold (Sp)
15.09.2008-20.10.2009
Hege Solbakken (Sp)
Permisjon fra 29.09.2008

03.03.2008-20.10.2009
Konstituert statssekretær Erik Lahnstein (Sp)
17.10.2006-15.12.2006
Steinulf Tungesvik (Sp)
21.10.2005-02.03.2008
Arnfinn Torbjørn Ellingsen (V)
26.10.2001-16.10.2005
Eirin Kristin Sund (Ap)
17.03.2000-18.10.2001
Svein-Ottar Sandal (KrF)
22.03.1999-16.03.2000
Torild Skogsholm (V)
17.10.1997-14.03.1999
Torstein Rudihagen (Ap)
01.11.1996-30.09.1997
Torstein Rudihagen (Ap)
03.03.1995-24.10.1996
Gisle Handeland (Ap)
31.01.1994-02.03.1995
Anne Karin Saus (Ap)
01.01.1992-30.01.1994
Åshild Marianne Bendiktsen (Ap)
08.11.1990-30.12.1991
Kåre Harila (KrF)
16.10.1989-02.11.1990
Bjørg Simonsen (Ap)
22.02.1988-15.10.1989
Åshild Marianne Bendiktsen (Ap)
09.05.1986-21.02.1988
Anders Madslien (Sp)
20.06.1983-08.05.1986
Bjørn Andersen (H)
01.01.1983-07.06.1983
Karl-Wilhelm Sirkka (H)
14.10.1981-31.12.1982
Sverre Pettersen (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Statssekretær Sverre Pettersen (Ap)
01.09.1980-03.02.1981
Svein Aasmundstad (Ap)
15.10.1979-30.08.1980
Arnfinn Lund (Ap)
11.01.1978-07.10.1979
Bjørn Flage Pettersen (Ap)
15.01.1976-30.12.1977
Bjørn Flage Pettersen (Ap)
11.08.1975-14.01.1976
Sigmund Larsen (Ap)
23.09.1974-09.08.1975
Olav Marås (Ap)
29.10.1973-29.09.1974
Per Magnar Arnstad (Sp)
30.10.1972-15.10.1973
Lasse Aasland (Ap)
01.09.1971-17.10.1972
Kåre Ellingsgård (Ap)
19.03.1971-21.08.1971
Ola Thorleif Ruud (H)
29.10.1969-16.03.1971
Ola Thorleif Ruud (H)
15.11.1966-30.07.1969
Henrik Johan Lisæth (H)
13.11.1965-27.09.1966
Erik Andreas Ribu (Ap)
01.02.1964-11.10.1965
Bjørn Unneberg (H)
28.08.1963-24.09.1963
Erik Himle (Ap)
01.01.1962-27.08.1963
Robert Fredrik Nordén (Ap)
15.08.1960-05.01.1961
Hallvard Lange Bojer (Ap)
01.09.1956-30.04.1960
Halvdan Eyvind Stokke (Ap)
11.07.1947-20.01.1948