Statssekretærer fordelt på departement

Om Sosial- og helsedepartementet (7000) (01.01.1994-31.12.2001)

Om Sosialdepartementet (7000) (03.06.1913-31.12.1993)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Kristin Ravnanger (KrF)
Helsesaker

19.10.2001-31.12.2001
Lars Erik Flatø (Ap)
Helsesaker

31.03.2000-18.10.2001
Tore Hagebakken (Ap)
Sosialsaker

24.03.2000-18.10.2001
Steinulf Tungesvik (Sp)
Sosialsaker

01.02.1999-16.03.2000
Rita Hansen Roaldsen (Sp)
Sosialsaker

23.10.1997-31.01.1999
Idar Magne Holme (KrF)
Helsesaker

23.10.1997-16.03.2000
Kari Paulsrud (Ap)
Helsesaker

25.10.1996-16.10.1997
Finn Grønseth (Ap)
Sosialsaker

25.10.1996-16.10.1997
Finn Grønseth (Ap)
16.08.1996-24.10.1996
Kari Paulsrud (Ap)
Helsesaker

22.12.1995-24.10.1996
Ole Jacob Frich (Ap)
Sosialsaker

27.11.1992-01.08.1996
Ellen Strengehagen (Ap)
21.09.1992-21.12.1995
Dag Terje Andersen (Ap)
Sosialsaker

11.09.1992-14.11.1992
Bjørn Martin Aasen (Ap)
09.11.1990-03.09.1992
Geir Kjell Andersland (H)
01.11.1989-02.11.1990
Alf E Jakobsen (Ap)
17.10.1988-15.10.1989
Emil Hans Hansen (Ap)
13.11.1987-15.10.1989
Bjørn Martin Aasen (Ap)
09.05.1986-13.11.1987
Sverre Gaarden (KrF)
01.04.1986-08.05.1986
Eli Margrethe Kristiansen (KrF)
04.11.1985-30.03.1986
Harald H. Overvaag (H)
16.10.1985-08.05.1986
Astrid Nøklebye Heiberg (H)
08.06.1983-09.10.1985
Astrid Nøklebye Heiberg (H)
14.10.1981-07.06.1983
Helen Marie Bøsterud (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Statssekretær Helen Marie Bøsterud (Ap)
21.04.1980-03.02.1981
Berit Haldorsen (Ap)
12.10.1979-31.03.1980
Per Nyland (Ap)
23.01.1978-07.10.1979
Kjell Knudsen (Ap)
15.01.1976-23.09.1977
Kjell Knudsen (Ap)
05.11.1973-14.01.1976
Robert Lillestølen (KrF)
13.11.1972-31.08.1973
Kjell Odd Bjartveit (KrF)
30.10.1972-15.10.1973
Torbjørn Mork (Ap)
19.03.1971-17.10.1972
Per Høybråten (KrF)
01.11.1968-16.03.1971
Kåre Kristiansen (KrF)
15.10.1965-30.12.1968
Bjørn Skau (Ap)
25.09.1963-11.10.1965
Odd Steinar Holøs (H)
28.08.1963-24.09.1963
Bjørn Skau (Ap)
15.12.1961-27.08.1963
Odd Galtung Eskeland (Ap)
01.11.1952-21.01.1955
Kalmar Johannes Øksnes (Ap)
19.11.1951-23.10.1952
Kalmar Johannes Øksnes (Ap)
01.04.1948-18.11.1951
Knut Getz Wold (Ap)
11.07.1947-31.03.1948