Statssekretærer fordelt på departement

Om Forsvarsdepartementet (5000) (30.07.1885-)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Statssekretær Tone Skogen (H)
For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

13.11.2017-
Statssekretær Øystein Bø (H)
For statsråd Frank Bakke Jensen

20.10.2017-17.11.2017
Øystein Bø (H)
For statsråd Ine Eriksen Søreide

16.10.2013-20.10.2017
Eirik Øwre Thorshaug (Ap)
21.09.2012-15.10.2013
Roger Ingebrigtsen (Ap)
28.06.2010-21.09.2012
Espen Barth Eide (Ap)
17.10.2005-28.06.2010
Bård Glad Pedersen (H)
01.01.2004-16.10.2005
Gunnar Heløe (H)
26.10.2001-31.12.2003
Øystein Singsaas (Ap)
17.03.2000-18.10.2001
Kjell Ingar Alvheim (V)
19.03.1999-16.03.2000
Ommund Heggheim (KrF)
29.10.1997-14.03.1999
Martin Kolberg (Ap)
01.11.1996-16.10.1997
Inger Johanne Hovengen (Ap)
03.05.1996-24.10.1996
Sigve Brekke (Ap)
Permittert fra 23.02.1993

08.11.1993-22.03.1996
Elsa Lisbeth Eriksen (Ap)
13.11.1990-04.11.1993
John Kristen Skogan (H)
27.10.1989-02.11.1990
Lasse Sigurd Seim (Ap)
05.09.1988-15.10.1989
Arne Karstad (Ap)
16.05.1986-25.08.1988
Oddmund Håvard Hammerstad (H)
08.06.1983-08.05.1986
Oddmund Håvard Hammerstad (H)
14.10.1981-07.06.1983
Bjørn Rochmann Bruland (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Bjørn Rochmann Bruland (Ap)
15.10.1979-03.02.1981
Johan Jørgen Holst (Ap)
28.01.1976-07.10.1979
Lasse Aasland (Ap)
01.12.1974-14.01.1976
Thorvald Stoltenberg (Ap)
22.10.1973-30.11.1974
Bjørn Humberset (V)
29.11.1972-15.10.1973
Sverre Frogner (Ap)
26.04.1971-17.10.1972
Jahn Tore Odegard (H)
25.01.1971-16.03.1971
Thor Haakon Knudsen (H)
26.01.1970-30.01.1971
Arne Gunnar Lund (H)
15.10.1965-30.09.1968
Arne Gunnar Lund (H)
28.08.1963-24.09.1963
Erik Himle (Ap)
01.07.1958-16.02.1961
Sivert Andreas Nielsen (Ap)
01.08.1955-30.07.1958
Jens Mogens Boyesen (Ap)
15.09.1954-21.01.1955
Olav Brunvand (Ap)
18.01.1952-14.09.1954
Andreas Andersen (Ap)
19.11.1951-04.02.1952
Andreas Andersen (Ap)
01.08.1951-18.11.1951
Dag Ramsøy Bryn (Ap)
11.07.1947-30.06.1950