Statssekretærer fordelt på departement

Om Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (42000) (01.01.2010-01.01.2014)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Ragnhild Vassvik Kalstad (Ap)
07.09.2012-15.10.2013
Tone Helen Toften (Ap)
30.09.2011-01.10.2013
Inger Anne Ravlum (Ap)
01.01.2010-11.06.2011
Raimo Valle (Ap)
01.01.2010-24.08.2012