Statssekretærer fordelt på departement

Om Fornyings- og administrasjonsdepartementet (40000) (01.01.2006-31.12.2009)

Om Moderniseringsdepartementet (40000) (01.10.2004-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Inger Anne Ravlum (Ap)
21.10.2009-31.12.2009
Wenche Lyngholm (SV)
21.10.2005-20.10.2009
Eirik Lae Solberg (H)
01.10.2004-16.10.2005