Statssekretærer fordelt på departement

Om Arbeids- og inkluderingsdepartementet (38000) (01.01.2006-31.12.2009)

Om Arbeids- og sosialdepartementet (38000) (01.10.2004-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Raimo Valle (Ap)
Same- og minoritetssaker

26.10.2007-31.12.2009
Berit Oskal Eira (Ap)
28.10.2005-25.10.2007
Jan-Erik Støstad (Ap)
Arbeids- og pensjonssaker

21.10.2005-31.12.2009
Libe S. Rieber-Mohn (Ap)
Integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker

21.10.2005-20.10.2009
Laila Gustavsen (Ap)
Velferdspolitiske saker

21.10.2005-20.10.2009
Helge Eide (KrF)
01.10.2004-16.10.2005
Kristin Ravnanger (KrF)
01.10.2004-16.10.2005