Statssekretærer fordelt på departement

Om Kunnskapsdepartementet (35000) (01.01.2006-24.11.2017)

Om Utdannings- og forskningsdepartementet (35000) (01.01.2002-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Statssekretær Magnus Thue (H)
Permisjon 23.10.2017 - 31.12.2017.

12.08.2016-23.10.2017
Birgitte Jordahl (H)
25.10.2013-12.08.2016
Bjørn Haugstad (H)
16.10.2013-24.11.2017
Ragnhild Setsaas (SV)
07.05.2012-15.10.2013
Elisabet Dahle (SV)
09.12.2011-15.10.2013
Roger Østlie Sandum (SV)
21.10.2009-30.03.2012
Kyrre Lekve (SV)
20.10.2009-27.04.2012
Åsa Elvik (Ap)
13.03.2009-20.10.2009
Jens Revold (SV)
Universitet- og høgskolesaker

18.10.2007-13.03.2009
Per Botolf Maurseth (SV)
03.09.2006-17.10.2007
Åge Ronald Rosnes (SV)
17.10.2005-02.09.2006
Lisbet Rugtvedt (SV)
Barnehage- og opplæringssaker fra 18.10.2007

17.10.2005-09.12.2011
Bjørn Haugstad (H)
01.01.2002-16.10.2005
Helge Ole Bergesen (H)
01.01.2002-16.10.2005