Statssekretærer fordelt på departement

Om Departementet for handel og skipsfart (3000) (22.09.1955-31.12.1987)

Om Handelsdepartementet (3000) (05.12.1947-21.09.1955)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Karin Stoltenberg (Ap)
16.05.1986-31.12.1987
Arne Synnes (KrF)
10.06.1983-08.05.1986
Mette Kongshem (H)
14.10.1981-07.06.1983
Per Martin Ølberg (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Per Martin Ølberg (Ap)
12.10.1979-03.02.1981
Per Martin Ølberg (Ap)
22.02.1976-07.10.1979
Thorvald Stoltenberg (Ap)
01.12.1974-14.01.1976
Einar Magnussen (Ap)
Utnevnt til konstituert statsråd 27.09.1974

12.11.1973-26.09.1974
Alf-Inge Jansen (V)
16.07.1973-15.10.1973
Kåre Gisvoll (V)
06.11.1972-29.06.1973
Erik Andreas Ribu (Ap)
26.03.1971-30.08.1972
Kjell Hanssen (H)
17.11.1969-16.03.1971