Statssekretærer fordelt på departement

Om Arbeids- og administrasjonsdepartementet (29000) (01.01.1998-01.10.2004)

Om Planleggings- og samordningsdepartementet (29000) (01.01.1997-31.12.1997)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Eirik Lae Solberg (H)
08.03.2004-30.09.2004
Elbjørg Torsøe (H)
08.03.2004-17.06.2004
Osmund Kaldheim (H)
01.01.2003-08.03.2004
Christine Benedichte Meyer (H)
02.11.2001-17.01.2003
Kjell Ingar Alvheim (V)
17.10.1997-31.12.1997
Arve Bakke (Ap)
01.01.1997-16.10.1997