Statssekretærer fordelt på departement

Om Departementet for utviklingshjelp (27000) (01.01.1984-31.12.1989)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Torun Dramdal (Sp)
23.10.1989-31.12.1989
Arne Arnesen (Ap)
27.07.1987-15.10.1989
Hans Christian Bugge (Ap)
09.05.1986-16.06.1987
Odd Jostein Sæter (KrF)
01.01.1984-08.05.1986