Statssekretærer fordelt på departement

Om Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (25000) (01.01.1991-31.12.2001)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Helge Ole Bergesen (H)
Unntatt kirkesaker

26.10.2001-31.12.2001
Bjørn Haugstad (H)
Unntatt kirkesaker

19.10.2001-31.12.2001
Nina Tangnæs Grønvold (Ap)
01.06.2001-18.10.2001
Randi Øverland (Ap)
27.03.2000-18.10.2001
Berith Irene Egeberg Bergersen (Ap)
17.03.2000-31.05.2001
Marit Elisebet Totland (KrF)
23.10.1997-16.03.2000
Svein Helgesen (KrF)
17.10.1997-16.03.2000
Per Wøien (Ap)
07.02.1997-16.10.1997
Magnus Midtbø (Ap)
01.11.1996-06.02.1997
Astrid Søgnen (Ap)
01.11.1996-16.10.1997
Magnus Midtbø (Ap)
23.02.1996-24.10.1996
Astrid Søgnen (Ap)
10.02.1995-24.10.1996
Kari Paulsrud (Ap)
07.01.1994-21.12.1995
Randi Øverland (Ap)
01.01.1991-09.02.1995