Statssekretærer fordelt på departement

Om Kirke- og undervisningsdepartementet (21000) (17.11.1818-31.12.1989)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Harald Synnes (KrF)
16.10.1989-31.12.1989
Gunvor Heiene (KrF)
16.10.1989-31.12.1989
Johan Solheim (Ap)
14.10.1987-15.10.1989
Harald Bekken (Ap)
09.05.1986-15.10.1987
Arne Mikael Landro (KrF)
25.10.1985-08.05.1986
Anne-Olaug Ingeborgrud (KrF)
10.06.1983-31.10.1985
Jan Schreiner Levy (H)
Kultur- og vitenskapssaker

14.10.1981-31.12.1981
Olav Svartdal (H)
14.10.1981-07.06.1983
Grete Knudsen (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Halvdan Skard (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Grete Knudsen (Ap)
17.10.1979-03.02.1981
Halvdan Skard (Ap)
12.10.1979-03.02.1981
Rolf Lasse Lund (Ap)
30.01.1978-07.10.1979
Halvdan Skard (Ap)
10.02.1976-07.10.1979
Kari Gjesteby (Ap)
23.01.1976-26.01.1978
Lars Uno Thulin (Ap)
15.07.1975-14.01.1976
Bodil Skjånes Dugstad (Ap)
01.11.1973-29.06.1975
Ingrid Eide (Ap)
22.10.1973-14.01.1976
Gunnar Stålsett (Sp)
24.10.1972-15.10.1973
Hans Chr. Ingemann Østvold (Ap)
19.04.1971-17.10.1972
Arnfinn Sørensen (KrF)
11.11.1969-16.03.1971
Henrik Bargem (KrF)
25.10.1965-14.10.1969
Tønnes Madsson Andenæs (Ap)
15.01.1965-11.10.1965
Enevald Skadsem (Ap)
25.09.1963-23.01.1965
Magne Lerheim (H)
28.08.1963-24.09.1963
Enevald Skadsem (Ap)
02.09.1960-27.08.1963
Helge Sivertsen (Ap)
22.01.1955-30.11.1956
Helge Sivertsen (Ap)
19.11.1951-21.01.1955
Helge Sivertsen (Ap)
11.07.1947-18.11.1951