Statssekretærer fordelt på departement

Om Klima- og miljødepartementet (20000) (01.01.2014-)

Om Miljøverndepartementet (20000) (08.05.1972-01.01.2014)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Statssekretær Atle Hamar (V)
For klima- og miljøminister Ola Elvestuen

17.01.2018-
statssekretær Lars Andreas Lunde (H)
For statsråd Vidar Helgesen

16.12.2015-17.01.2018
Statssekretær Lars Andreas Lunde (H)
For statsråd Tine Sundtoft

16.10.2013-15.12.2015
Ellen Øseth (SV)
01.03.2013-15.10.2013
Ketil Rakne (SV)
27.04.2012-15.10.2013
Henriette Westhrin (SV)
30.03.2012-15.10.2013
Ingrid Fiskaa (SV)
Utviklingssaker

20.11.2009-30.03.2012
Heidi Sørensen (SV)
Miljøsaker

18.10.2007-27.04.2012
Henriette Westhrin (SV)
17.10.2005-17.10.2007
Øyvind Håbrekke (KrF)
18.06.2004-16.10.2005
Lars Jacob Hiim (H)
For miljøvernminister Børge Brende

13.12.2002-17.06.2004
Bjørn Johnny Skaar (H)
31.10.2001-16.10.2005
André Støylen (H)
19.10.2001-13.12.2002
Stein Lier-Hansen (Ap)
24.03.2000-18.10.2001
Jesper Werdelin Simonsen (V)
27.10.1997-16.03.2000
Erik Orskaug (Ap)
06.06.1997-16.10.1997
Bernt Øgrim Bull (Ap)
01.11.1996-05.06.1997
Bernt Øgrim Bull (Ap)
09.09.1994-24.10.1996
Børre Pettersen (Ap)
22.11.1990-08.09.1994
Jens Stoltenberg (Ap)
12.11.1990-21.11.1991
Per Kristian Skulberg (Sp)
15.06.1990-02.11.1990
Steinar Ness (Sp)
20.10.1989-04.08.1990
Tone Bratteli (Ap)
05.04.1988-15.10.1989
Frede Cappelen (Ap)
09.05.1986-04.04.1988
Amund Venger (Sp)
22.10.1984-08.05.1986
John Dale (Sp)
10.06.1983-21.10.1984
Bjarte Erling Eikeset (H)
14.10.1981-07.06.1983
Inger Pedersen (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Inger Pedersen (Ap)
24.10.1979-03.02.1981
Tore-Jarl Christensen (Ap)
15.01.1976-07.10.1979
Tore-Jarl Christensen (Ap)
12.08.1975-14.01.1976
Jan Erik Gulbrandsen (Ap)
01.06.1974-14.02.1975
Olav Sigurd Carlsen (Ap)
22.10.1973-14.06.1974
Ingvald Åsmund Godal (Sp)
01.11.1972-15.10.1973
Olav Sigurd Carlsen (Ap)
15.05.1972-17.10.1972