Statssekretærer fordelt på departement

Om Departementet for industri og håndverk (2000) (22.09.1955-10.01.1978)

Om Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri (2000) (01.01.1903-04.12.1947)

Om Industri-, håndverk- og skipsfartsdepartementet (2000) (05.12.1947-21.09.1955)

Om Industridepartementet (2000) (11.01.1978-31.12.1987)

Om Næringsdepartementet (2000) (01.01.1988-31.12.1992)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Anne Breiby (Ap)
Permittert 04.09.1992 - 11.09.1992

21.11.1991-30.12.1992
Stein Reegård (Ap)
26.11.1990-14.11.1991
John Gordon Bernander (H)
06.08.1990-02.11.1990
Diderik Schnitler (H)
23.10.1989-05.08.1990
Odd Rikard Olsen (H)
23.10.1989-02.11.1990
Jon Ivar Nålsund (Ap)
22.04.1988-15.10.1989
Karin Stoltenberg (Ap)
01.01.1988-15.10.1989
Kari Blegen (Ap)
16.05.1986-30.12.1987
Per Ø. Grimstad (Ap)
09.05.1986-21.04.1988
Kjell Hanssen (H)
10.02.1984-08.05.1986
Arnulf Ingebrigtsen (H)
08.06.1983-09.02.1984
Arnulf Ingebrigtsen (H)
14.10.1981-07.06.1983
Trygve Tamburstuen (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Trygve Tamburstuen (Ap)
12.10.1979-03.02.1981
Reidar Engell Olsen (Ap)
15.01.1976-07.10.1979
Lars Uno Thulin (Ap)
15.01.1976-04.11.1977
Reidar Hirsti (Ap)
01.05.1974-29.06.1975
Reidar Engell Olsen (Ap)
22.10.1973-14.01.1976
Carl Rogstad (V)
30.10.1972-15.10.1973
Arve Johnsen (Ap)
19.03.1971-17.10.1972
Sverre Kongshavn (H)
01.04.1970-16.03.1971
Sigmund Kjos (H)
25.10.1965-29.06.1970
Reidar Alfred Melien (Ap)
27.09.1963-11.10.1965
Torkild Wilhelm Schøyen (H)
28.08.1963-24.09.1963
Odd Chr. Gøthe (Ap)
22.01.1955-30.08.1958
Halvard Andreas Gjøsund Roald (Ap)
19.11.1951-21.01.1955
Halvard Andreas Gjøsund Roald (Ap)
29.06.1951-15.11.1951
Arne Gulbrand Drogseth (Ap)
Utnevnt til konstituert statsråd 29.06.1951

06.12.1947-28.06.1951
Arne Gulbrand Drogseth (Ap)
11.07.1947-05.12.1947