Statssekretærer fordelt på departement

Om Sekretariatet for utviklingshjelpen (160) (17.06.1983-31.12.1983)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Odd Jostein Sæter (KrF)
17.06.1983-31.12.1983