Statssekretærer fordelt på departement

Om Sekretariatet for havretts- og fiskerigrensesaker (150) (27.09.1974-31.12.1978)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Arne Treholt (Ap)
10.03.1976-31.12.1978