Statssekretærer fordelt på departement

Om Plan- og utredningsavdelingen/Planleggingssekretariatet (1042) (01.01.1991-31.12.1997)

Om Planleggingssekretariatet (1042) (01.01.1980-31.12.1981)

Kronologisk oversikt
Statssekretærer Virkeperiode
Haktor Helland (Ap)
Også for planleggingsavdelingen i finansdepartementet

01.11.1996-28.11.1996
Gudmund Hernes (Ap)
04.02.1981-13.10.1981
Gudmund Hernes (Ap)
14.01.1980-03.02.1981