Statsråder fordelt på departement

Om Sosial- og helsedepartementet (7000) (01.01.1994-31.12.2001)

Om Sosialdepartementet (7000) (03.06.1913-31.12.1993)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) 19.10.2001-31.12.2001
Sosialminister Ingjerd Schou (H) 19.10.2001-31.12.2001
Sosialminister Guri Ingebrigtsen (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Helseminister Tore Tønne (Ap) 17.03.2000-18.10.2001
Sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) 17.10.1997-16.03.2000
Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) 17.10.1997-16.03.2000
Sosialminister Hill-Marta Solberg (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Helseminister Gudmund Hernes (Ap) 25.10.1996-16.10.1997
Helseminister Gudmund Hernes (Ap) 22.12.1995-24.10.1996
Sosialminister Hill-Marta Solberg (Ap) 24.01.1994-24.10.1996
Helseminister Werner Christie (Ap) 04.09.1992-21.12.1995
Sosialminister Grete Knudsen (Ap) 04.09.1992-23.01.1994
Sosialminister Tove Veierød (Ap) 03.11.1990-03.09.1992
Wenche Frogn Sellæg (H) 16.10.1989-02.11.1990
Tove Strand Gerhardsen (Ap) 09.05.1986-15.10.1989
Leif Arne Heløe (H) 08.06.1983-08.05.1986
Leif Arne Heløe (H) 14.10.1981-07.06.1983
Arne Nilsen (Ap) 04.02.1981-13.10.1981
Arne Nilsen (Ap) 08.10.1979-03.02.1981
Ruth Anlaug Ryste (Ap) 15.01.1976-07.10.1979
Tor Johan Halvorsen (Ap) 06.09.1974-14.01.1976
Fungerende statsråd Tor Johan Halvorsen (Ap) 16.04.1974-05.09.1974
Sonja Aase Ludvigsen (Ap) 16.10.1973-11.07.1974
Bergfrifd Fjose (KrF) 18.10.1972-15.10.1973
Odd Højdahl (Ap) 17.03.1971-17.10.1972
Egil Aarvik (KrF) 12.10.1965-16.03.1971
Olav Gjærevoll (Ap) 25.09.1963-11.10.1965
Kjell Bondevik (KrF) 28.08.1963-24.09.1963
Olav Gjærevoll (Ap) 04.02.1963-27.08.1963
Aase Bjerkholt (Ap) 30.12.1962-03.02.1963
Olav Bruvik (Ap) 18.02.1961-29.12.1962
Gudmund Harlem (Ap) 01.08.1955-17.02.1961
Rakel Seweriin (Ap) 22.01.1955-30.07.1955
Rakel Seweriin (Ap) 02.11.1953-21.01.1955
Aaslaug Aasland (Ap) 19.11.1951-10.11.1953
Aaslaug Aasland (Ap) 20.12.1948-18.11.1951
Konstituert statsråd Aaslaug Aasland (Ap) 18.05.1948-19.12.1948
Konsultativ statsråd Aaslaug Aasland (Ap) 05.11.1945-17.05.1948
Sven Oftedal (Ap) 05.11.1945-22.06.1948
Sven Oftedal (Ap) 25.06.1945-04.11.1945
Konsultativ statsråd Kirsten Hansteen (NKP) 25.06.1945-04.11.1945
Sverre Kornelius Eilertsen Støstad (Ap) 01.07.1939-24.06.1945
Oscar Torp (Ap) 13.11.1936-30.06.1939
Kornelius Olai Bergsvik (Ap) 20.03.1935-12.11.1936
Trygve Utheim (V) 28.10.1933-19.03.1935
Ole Nikolai Ingebrigtson Strømme (V) 03.03.1933-27.10.1933
Jakob Nilsson Vik (Bp) 14.03.1932-02.03.1933
Jakob Nilsson Vik (Bp) 12.05.1931-13.03.1932
Torjus Værland (V) 15.02.1928-11.05.1931
Alfred Martin Madsen (Ap) 28.01.1928-14.02.1928
Peder Andreas Morell (H) 05.03.1926-27.01.1928
Lars Oftedal (V) 25.07.1924-04.03.1926
Odd Sverressøn Klingenberg (H) 06.03.1923-29.05.1923
Rasmus Olai Mortensen (V) 20.10.1922-05.03.1923
Lars Oftedal (V) 22.06.1921-19.10.1922
Odd Sverressøn Klingenberg (H) 21.06.1920-21.06.1921
Paal Olav Berg (V) 20.02.1919-20.06.1920
Lars Kristian Abrahamsen (V) 01.10.1916-19.02.1919
Kristian Friis Petersen (V) 21.04.1914-30.09.1916
Johan Castberg (Ad) 03.06.1913-20.04.1914