Statsråder fordelt på departement

Om Arbeids- og inkluderingsdepartementet (38000) (01.01.2006-31.12.2009)

Om Arbeids- og sosialdepartementet (38000) (01.10.2004-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Dag Terje Andersen (Ap) 20.06.2008-20.10.2009
Bjarne Håkon Hanssen (Ap) 17.10.2005-19.06.2008
Dagfinn Høybråten (KrF) 01.10.2004-16.10.2005