Statsråder fordelt på departement

Om Kunnskapsdepartementet (35000) (01.01.2006-21.01.2018)

Om Utdannings- og forskningsdepartementet (35000) (01.01.2002-31.12.2005)

Kronologisk oversikt
Statsråder Virkeperiode
Kunnskapsminister Henrik Asheim (H) 15.09.2017-27.11.2017
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 16.10.2013-15.09.2017
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) 21.10.2009-15.10.2013
Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) 18.10.2007-23.03.2012
Bård Vegar Solhjell (SV) 18.10.2007-20.10.2009
Øystein Djupedal (SV) 17.10.2005-17.10.2007
Kristin Clemet (H) 01.01.2002-16.10.2005